Cross Link System

Corneal cross-linking – CXL.
UV-ljus i kombination med riboflavin för behandling av Keratokonus och Korneal ektasi.
iLink V – CXL med många valmöjligheter:

-Dresden protokollet
-Accelererad CXL
-EPI on
-EPI off

MOSAIC – Kundanpassad CXL – behandlar där det behövs utefter en topografi.