Engångsinstrument

Vi erbjuder engångsinstrument från bl a följande leverantörer:

E Janach

Italiensk leverantör av engångsinstrument.

MORIA

Moria One  – engångsinstrument för katarakt- och kornealkirurgi.

NetWork Medical Products

Engelsk leverantör av engångsinstrument.