IOL

Färdigladdade engångsinjektorer med HOYA´s linser. –  iSert – 250,  251, 351