Irishakar

MST

Maluyginring som medger en skonsam pupillvidgning via incisionssnittet med engångsinjektor samt irishakar.

 

 

 

 

 

 

EyeTechnology