Pachymeter

Pachpen

Handhållen pachymeter från Keeler Diagnostics med mycket hög mätnoggrannhet.

Konverterar IOP- mätningar på några sekunder.